2015-08-17

Święto Wojska Polskiego!

Bitwa Warszawska, stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę Zachodnią.

Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

Zdaniem Edgara D’Abernon (19.08.1857-01.11.1941, wicehrabia, brytyjski polityk, dyplomata, pisarz) była to 18 z przełomowych bitew w historii świata.

Główna uroczystość wojskowa w Toruniu miała miejsce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Rapackiego.

W Toruniu, na cmentarzu komunalnym nr 1 przy ul. Grudziądzkiej 22-30, znajdują się pola grzebalne żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1921, przy których zapalono znicze w narodowych barwach.

Więcej o samej bitwie można przeczytać na stronie internetowej https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_warszawska_1920