Mogiła zbiorowa 541 żołnierzy AR poległych w 1945r.

Powierzchnia mogiły: 0.0400ha. Teren okrawężnikowany, obsiany trawą, obelisk z czarnego granitu z napisem memoratywnym. Szczątki żołnierzy spoczywają w 7 mogiłach zbiorowych.

W kwaterze spoczywają szczątki 541 żołnierzy sowieckich poległych w 1945 r. w walkach z Niemcami na terenie Torunia i okolic.