Mogiła zbiorowa 36 żołnierzy AR poległych w 1945r.

Mogiła o powierzchni 0.015ha. Teren okrawężnikowany, nasadzenia kwiatowe, obelisk z czarnego marmuru z napisem memoratywnym.

W mogile spoczywają szczątki 36 żołnierzy sowieckich poległych w 1945 r. w walkach z Niemcami na terenie Torunia i okolic.