Mogiła zbiorowa 27 żołnierzy AR poległych w 1945r.

Mogiła o powierzchni 0.0075ha. Teren okrawężnikowany, obsiany trawą, obelisk z czarnego marmuru z napisem memoratywnym.

W mogile spoczywają szczątki 27 żołnierzy sowieckich poległych w walkach z Niemcami w 1945 r. w Toruniu i okolicach.