Mogiła zbiorowa 522 żołnierzy AR poległych w walkach o wyzwolenie Torunia

Powierzchnia kwatery: 0.285ha. Teren okrawężnikowany, obsiany trawą, obelisk z tablicą memoratywną. Istnieją rozbieżne dane co do ilości mogił w kwaterze: 2 mogiły zbiorowe, bądź 33 zbiorowe oraz 387 indywidualnych.


Wskazuje się także, iż wśród 522 pochowanych, 37 stanowili cywilni obywatele ZSRR.