Mogiła indywidualna poległego w 1920r. plutonowego Pająkowskiego

Mogiła w formie trumiennej obramówki, wewnątrz nasadzenia kwiatów, krzyż z napisem memoratywnym.

W mogile spoczywają zwłoki Powstańca Wielkopolskiego plutonowego Pająkowskiego poległego z rąk Niemców pod Gniewkowem w styczniu 1920 r.