Mogiła zbiorowa poległych 630 żołnierzy AR

Mogiła o powierzchni 0.0526ha. Teren okrawężnikowany, obsiany trawą, w centralnej części znajduje się obelisk z czarnego granitu z napisem memoratywnym. Szczątki żołnierzy spoczywają w czterech mogiłach zbiorowych (według innych źródeł są 2 mogiły).

W mogile pochowano ciała 630 żołnierzy sowieckich poległych w końcu stycznia 1945 r. w walce z Niemcami na terenie Torunia i okolic.