Nr konta bankowego

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001