2020-09-23

Sprzedaż miejsc handlowych przy CCK

Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Toruniu informuje, że od 15 października 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym ul. Grudziądzka 192/196 w Toruniu, uruchomiona będzie sprzedaż stanowisk handlowych na okres od 30 października 2019 r. do 1 listopada 2019 r. włącznie.

 Ceny stawek czynszu za dzierżawę stanowisk handlowych są podane w załączonej mapce sytuacyjnej do załączniku Nr. 1.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 oraz w soboty w godz. 800-1500. , kontakt telefoniczny pod numerami (56) 66-44-088 lub (56) 62-31-998.


 

Załącznik Nr. 1 do zarządzenia

Prezesa Zarządu nr 23 z dnia 25.09.2019 r.