2015-06-27

Symboliczne spotkanie w Miejscu Pamięci Narodowej na Barbarce!