2015-03-12

Odnowienie opłaty za miejsce na cmentarzu

Przypominamy o odnowieniu opłaty, po 20 latach, za miejsce na cmentarzu.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Toruniu, po wygaśnięciu umowy miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarzy. Zarządca Cmentarzy nie ma obowiązku powiadamiania stron umowy, ani dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia umowy.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 56 664-40-88.