Mogiła zbiorowa 300 żołnierzy AR poległych w walkach o wyzwolenie Torunia 1945r.

Powierzchnia mogiły: 0.066 ha. Teren obsiany trawą, w centralnej części obiektu znajduje się betonowy obelisk z tablicą memoratywną. Dojście do obelisku wyłożone płytami chodnikowymi.