Mogiła zbiorowa 24 harcerzy polskich 1939r., 2 żołnierzy polskich 1939r., kapral Stefan Ratajczak 1939r., 3 żołnierzy AR 1945r. ekshumowani z terenu miasta Torunia

Powierzchnia mogiły: 0.045ha. Wokół mogiły ogrodzenie z kostki granitowej i łańcuchów. Nasadzenia kwiatowe. Tablica memoratywna umieszczona na niskim postumencie.

W mogile spoczywają szczątki:

1. 24 polskich harcerzy poległych w 1939 r.

2. 2 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. (szczątki jednego z żołnierzy ekshumowane z ul. Strzałowej, drugiego z cmentarza poewangelickiego przy ul. Rudackiej),

3. kpr. Stefana Ratajczaka, ur. 1914, zm. 8.09.1939 r. 

4. 3 żołnierzy sowieckich, których ciała ekshumowano w 1978 r. z terenu poligonu przy ul. Strzałowej.