Mogiła zbiorowa 24 harcerzy polskich 1939r., 2 żołnierzy polskich 1939r., kapral Stefan Ratajczak 1939r., 3 żołnierzy AR 1945r. ekshumowani z terenu miasta Torunia