Mogiła zbiorowa 541 żołnierzy AR poległych w 1945 roku oraz starszy Zachar Mielnikow i elementy epitafijne z pomnika wdzięczności AR przeniesione z Wałów Gen. Sikorskiego