Mogiła zbiorowa pomordowanych Żydówek

Powierzchnia mogiły: 0.0045 ha. Na mogile betonowe płyty, betonowe misy na nasadzenia, w centralnej części nałożona granitowa płyta z napisem memoratywnym.

W mogile spoczywają szczątki kobiet różnych narodowości pochodzenia żydowskiego - więźniarek ze znajdującego się w Chorabiu komanda roboczego (filii) podobozu niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof - Baukommando Weischsel (OT Thorn) z siedzibą komendy w Bocieniu. Wspomniana wyżej filia została utworzona przez Niemców we wrześniu 1944 r. Jej teren obejmował powierzchnię ok. 2 ha, na której znajdowało się 38 prowizorycznych baraków dla więźniarek. Przebywało tam przeciętnie ok. 1.700 więźniarek – kobiet pochodzenia żydowskiego z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii i Węgier. Więźniarki pracowały przy kopaniu umocnień, rowów przeciwczołgowych itp. Podczas likwidacji obozu w dniu 18 stycznia 1945 r. zamordowano 152 kobiety, a około 1.500 ewakuowano w kierunku Bydgoszczy. Zabudowania obozu spalono. Szczątki ofiar przeniesiono w latach 1945-1950 do mogiły zbiorowej na cmentarzu komunalnym w Toruniu.