2015-01-09

Wymiana pojemników na śmieci na CCK

Sukcesywnie następuje wymiana pojemników na śmieci (m.in. wypalone znicze, zwiędłe kwiaty i inne). W październiku 2014 roku zostały zakupione nowe koleby, dzięki czemu nastąpiła poprawa kosmetyki na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.