Fort VII w Toruniu - Więzienie hitlerowskie w l. 1939-1940