Opłaty

Cennik opieki nad grobami

Administrator Cmentarzy Komunalnych wprowadza dodatkowe usługi związane z opiekną nad grobami. Poniżej zamieszczamy cennik poszczególnych usług. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

 

Cennik opieki nad grobami

Ceny za zlecone usługi uzgadniane są każdorazowo indywidualnie z klientem i uzależnione są od lokalizacji grobu, jego wielkości i stanu zabrudzenia a także zakresu usługi

 (Podane ceny są cenami wyjściowymi brutto)

Pakiet podstawowy

Porządkowanie płyty nagrobnej, usunięcie starych kwiatów, wypalonych zniczy, sprzątanie otoczenia wokół grobu

 

Grób pojedynczy:

Grób podwójny:

Grobowiec:

1 raz w roku

35,00 zł

45,00 zł

100,00 zł

3 razy w roku

85,00 zł

120,00 zł

220,00 zł

6 razy w roku

186,00 zł

240,00 zł

400,00 zł

12 razy w roku

350,00 zł

468,00 zł

1200,00 zł

 

Pakiet podstawowy + mycie grobu

Porządkowanie płyty nagrobnej, usunięcie starych kwiatów, wypalonych zniczy, sprzątanie otoczenia wokół grobu, mycie pomnika wodą i środkami czyszczącymi

 

Grób pojedynczy:

Grób podwójny:

Grobowiec:

1 raz w roku

95,00 zł

135,00 zł

 

Cena do uzgodnienia po oględzinach

3 razy w roku

245,00 zł

270,00 zł

6 razy w roku

450,00 zł

480,00 zł

12 razy w roku

820,00 zł

850,00 zł

 

Usługi dodatkowe:

Złożenie kwiatów

10,00 zł + kwiaty

Postawienie znicza

10,00 zł + znicz

Sadzenie kwiatów

30,00 zł + kwiaty

Malowanie literek

6,00 zł/literka

Uzupełnienie ziemi

od 50,0 zł (w zależności od potrzeb)

Odśnieżanie:

Grób pojedynczy

25,00 zł

Grób podwójny

35,00 zł

Mycie grobu od października do kwietnia przy dodatnich temperaturach.