Opłaty

Opłat można dokonywać:

1. W Biurze Obsługi Klienta w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192 

     od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30 i w soboty w  godzinach 8.00-13.30

                            Zachęcamy do płatności kartami płatniczymi

2. Elektronicznie na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

3. W celu ustalenia wysokości opłat zapraszamy do kontaktu mailowego: 

   bok@torunskiecmentarze.pl  lub telefonicznego 56 66 44 088; 56 62 31 998